Servei de reeducació: oferim tractament psicopedagògic per a les dificultats d’aprenentatge d’alumnes des dels 3 anys fins al BATXILLERAT. Estem especialitzats en el tractament de la lectoescriptura en català, castellà i anglès. Les nostres sessions estan orientades a proveir d’eines eficaces els alumnes per a poder assolir l’autonomia en el seus aprenentatges. Per als alumnes més grans, a través de les tasques quotidianes es tracten les dificultats aconseguint un triple objectiu, treballar les mancances de l’alumne, fer seguiment dels continguts del moment i millorar en l’aplicació de les estratègies apreses.

 

Coaching ESO i seguiment de l'estudiant. Som conscients que arribats a l'ESO els pares tenen dificultats per seguir el dia a dia dels alumnes. A forma't tenim la solució. Els nostres psicopedagogs, dominen totes les matèries de l'ESO i poden fer un seguiment de cadascun dels alumnes, controlant en tot moment el què fan i exigint-los el rendiment que poden donar. Aquest servei combinat amb el d'estudi són una eina excepcional per evitar el fracàs escolar.

 

Servei d’estudi: fem el seguiment del dia a dia dels nostres alumnes, revisant-los les tasques escolars i solucionant els dubtes que puguin sorgir. A través d’aquest servei detectem si es presenten dificultats que cal tractar de manera específica i contribuïm a la millora de les relacions familiars evitant les discussions per qüestions d’estudi i treball escolar.

 

Servei d’assessorament psicopedagògic: els nostres psicopedagogs i logopedes els atendran per a solucionar problemes de caire familiar, personal, etc., cercaran la millor solució i derivaran si cal, cap al professional més indicat.

 

Servei de classes particulars: disposem de professorat disponible i contactes per a donar resposta a la demanda de classes d’una matèria en concret.

Activitats d'estiu - preparació per recuperacions ESO, SELECTIVITAT- estimulació a la lectoescriptura - classes particulars - tècniques d'estudi

forma’t centre psicopedagògic i d'estudi